Biti sebičan je okej

„ Kada ljubavni odnosi dožive neuspeh (odnosi zapravo nikad ne dožive neuspeh, osim u strogo ljudskom smislu pošto ne dovedu do onoga što ste želeli), to se dešava jer se u njih ušlo iz pogrešnih razloga.

Većina ulazi u veze posmatrajući šta mogu dobiti, a ne ono šta u njih mogu uložiti. Svrha veze je u odluci: koji deo sebe želite da vidite “pokazanim”, a koji deo drugog biste želeli da prigrabite i zadržite. Odnosi, kao i ceo vaš život imaju jednu svrhu: budite i odlučite Ko Ste Vi Zapravo.

Romantično je reći da ste bili “ništa” dok se nije pojavio taj neko poseban, ali to nije istina. U stvari, to pravi neverovatan pritisak na drugog da bude ono što uopšte nije. Isto je tako romantično reći da se sada, kada je posebni partner ušao u vaš život, osećate potpunim. Svrha veze nije u tome da vas drugi upotpuni, već da možete podeliti vašu potpunost sa njim.

Veze su neprikosnovene jer obezbeđuju najveću životnu priliku – zaista jedinu priliku – da se stvori i proizvede iskustvo vašeg najvišeg samopoimanja.  Ne uspevaju kada ih vidite kao najveću životnu priliku da se stvori i proizvede iskustvo vašeg najvišeg poimanja drugog.

Neka svaka osoba u vezi brine o Sebi – ko je, šta radi, ima, šta želi, traži, daje; za čim traga, šta stvara, doživaljava i svi odnosi će veličanstveno služiti svojoj svrsi – i svojim učesnicima!

Neka svaka osoba u vezi razmišlja, ne o drugom, već samo, samo o Sebi.

Izgleda tako čudno učenje, pošto vam je rečeno da  u najuzvišenijem obliku odnosa čovek brine samo o drugom. Kažem vam: usredsređenost na drugog – opsednutost drugim – jeste ono što dovodi do neuspeha u vezama.

Ko je drugi? Šta radi? Šta ima? Šta kaže? Želi? Zahteva? Misli? Očekuje? Planira?

Učitelj shvata da nije važno šta drugi jeste, radi, ima, kaže, želi, traži. Nije važno šta drugi misli, očekuje, planira. Najvažnije je šta ste vi u odnosu na to.

Osoba koja je usmerena ka Sebi najviše voli.

Neale  Donald Walsch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *